top of page

Ketaminassistert psykoterapi (KAP)

Vårt anbefalte 2-4 ukers intensive behandlingsløp

Her kan du se hva som inngår i vårt anbefalte behandlingsforløp. Her har vi delt opp behandlingen i tre faser:

1) Forberedende fase, 2) Ketaminbehandling, 3) Etter behandling.

 

Behandlingsløpet tilrettelegges for deg slik at du skal kunne ha varig resultat av ketaminbehandlingen.

space_waves.png
Dr Lowan Stewart snakker med pasient i Axonklikkens store åpne behandlingsrom

1) Forberedende fase

Legeundersøkelse og en forberedende psykoterapitime er obligatorisk. Her legger vi sammen en trygg og effektiv plan for din behandling.

Psykiatrisk og medisinsk konsultasjon — 50 min
Grundig psykiatrisk og medisinsk evaluering med legespesialist for å forstå hele din situasjon, og svare på alle spørsmål du har. Dette gjør vi for å sikre at behandlingen er trygg og riktig for deg.

Psykoterapi — 50 min

For å sikre trygg behandling er det obligatorisk med en time forberende samtale med psykolog eller psykiater før første ketaminbehandling.

Sykepleier sitter med pasient under ketaminbehandling

2) Ketaminbehandling

For å få best mulig effekt av behandlingen anbefaler vi minst fire ketaminbehandlinger etterfulgt av psykoterapi, i løpet av 2-4 uker. Om du ønsker endringer underveis er dette selvfølgelig helt i orden.

Ketaminbehandling — 120 min
Ketaminbehandling med erfaren psykolog eller spesialist i psykiatri. Behandler er sammen med deg før, under og etter behandling, og det er alltid lege tilstede på klinikken. For å få best mulig langstidseffekt anbefaler vi minst fire behandlinger i løpet av en 2-4 ukers periode.

Psykoterapi — 50 min
Psykoterapi hos psykolog eller psykiater. Det er anbefalt med integrasjonssamtale etter hver behandling.

Medisinsk støtte under behandling — På tlf
Vårt tverrfaglige medisinske team er tilgjengelig for deg via telefon gjennom hele behandlingsforløpet.

blomst og krukke

3) Etter behandlingen

Det er viktig at du føler deg godt ivaretatt under og etter behandlingen. Behandlingsløpet inkluderer en oppfølgingstime med din behandler tre uker etter behandlingen og telefonoppfølging fra sykepleier etter tre, seks og tolv måneder.

Evaluering etter behandling — 50 min
Grundig evaluering av behandlingsforløp sammen med din behandler, 3 uker etter din fjerde behandling. Dette gjør vi for å forstå effekten av behandlingen og vurderer videre oppfølging.

 

Vedlikeholdsbehandling — 120 min

Majoriteten av våre pasienter har positive langvarige effekter av behandlingen, men erfaring viser at rundt 20-30% kan ha behov for vedlikeholdsbehandling i etterkant.

Langtidsoppfølging — På tlf
Vårt medisinske team vil følge deg opp 3, 6 og 12 måneder etter behandling for å høre hvordan det går og hvordan vi kan støtte deg videre.

Omsorg og trygghet

Hos oss blir du behandlet av Nordens ledende eksperter på feltet, med de rammene som vi mener du har størst sannsynlighet for å bli bedre av. 

Totalsummen for behandlingen vil variere etter hvilken behandling som vi sammen finner ut passer best for deg og din situasjon. For eksempel bestemmer du selvfølgelig selv hvor mange psykoterapitimer du ønsker å ha i løpet av behandlingen.

 

Se våre priser pr enkelttime ->

Betaling kan gjøres i sin helhet på klinikken med Vipps eller kredittkort, eller du kan dele opp behandlingskostnaden i overkommelige avdrag. Med Klarna tilbyr vi delbetaling på 6, 12 eller 24 måneder.

NB! Om du mottar uførepensjon eller AAP tilbyr vi reduserte priser. Dokumentasjon må fremvises. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Les mer om finansieringsalternativer ->

bottom of page