top of page

Hva er depresjon og hvordan kan ketamin hjelpe?

Har du noen gang følt deg som om skyene aldri letter, og solen ikke finner veien frem? Depresjon kan ofte føles slik, som en uvelkommen gjest som blir for lenge. Det er en tilstand som berører mange av oss, og kommer med mange typer symptomer – fra en tung tretthet som veier ned hver bevegelse, til et hav av negative tanker som synes umulig å krysse.
 

Forståelsen av depresjon strekker seg forbi å bare å være "nedstemt"; det er en kompleks psykisk helseutfordring som kan ta mange former, som mild til moderat depresjon, eller alvorlig depresjon, og til og med bipolar lidelse eller tilbakevendende depressiv lidelse.

Vi hos Axonklinikken oppfordrer alle som vil utforske denne behandlingsmuligheten, til å lese videre og ta kontakt med våre spesialister. Sammen kan vi utforske behandlingens potensial og navigere veien ut av depresjon.

Rain on a window
sun peeking out

Symptomer på depresjon

Spekteret av symptomer på angst og stress reflekterer hvordan kroppen reagerer både fysisk og emosjonelt på angst.

Det å kjenne igjen tegnene, enten det er vedvarende tristhet, tap av interesse for ting du en gang elsket, eller fysiske symptomer som endringer i søvn og appetitt, er det første skrittet mot å søke hjelp. Og husk, uansett hvor dyp depresjon du kanskje møter, er det mulig å finne lys – og veien ut av mørket.
 

Årsaker til depresjon kan være mange og sammensatte, fra genetiske faktorer til livets mange vonde hendelser, som økonomiske utfordringer eller personlige kriser. Det er ofte ikke bare én enkelt årsak, men en kombinasjon av årsaker som bidrar til utviklingen av denne tilstanden. Den kan manifestere seg stille hos noen, mens akutt depresjon kan komme overraskende.
 

Å forstå hva som skjer i kroppen og sinnet under en depressiv episode kan gi verdifull innsikt og bidra til å bryte ned stigmaet rundt psykisk helse. Det er ikke et tegn på svakhet, men et rop om hjelp og forståelse. Uansett om det er tegn på mild depresjon, som en vedvarende følelse av tomhet, eller mer alvorlige symptomer som påvirker din daglige funksjon, er det viktig å ta disse følelsene på alvor.

Å anerkjenne dem er det første skrittet mot å søke den støtten og behandlingen som kan lede til bedring.

 

Veien ut av depresjon

Det finnes heldigvis flere måter å håndtere det på.

Samtaleterapi m/psykolog

En metode er kognitiv terapi, som fokuserer på å identifisere og utfordre de negative tankemønstrene som bidrar til angstsymptomer. Dette kan hjelpe individer å forstå og redusere følelsen av depresjon.

Ketaminbehandling

Ketamin mot depresjon gis i lav dose ketamin intramuskulært, i kombinasjon med samtalterapi. Dette kan gi en antidepressiv effekt, og hjelpe hjernen med å danne nye, positive forbindelser.

Medikamentell rådgiving

I tillegg til terapi, kan medikamentell behandling også spille en rolle i å håndtere de fysiske symptomene på depresjon.

Hvordan behandle depresjon med ketamin?

samtaleterapi doktor pasient snakker sammen moderne lokaler

Om du har depresjon representerer ketaminassistert psykoterapi et lovende behandlingsalternativ.

Nyere forskning og erfaringer fra klinisk praksis har vist hvordan ketaminbehandling, særlig når det brukes i samspill med samtaleterapi, kan bidra til dypere og mer varige endringer i pasienters tankemønstre og følelsesliv.
 

Ketamin kan være et viktig verktøy for de som tidligere ikke har funnet den hjelpen de trenger gjennom standard behandlingsmetoder. Dette er spesielt verdifullt for personer som kjemper mot en skygge av både angst og depresjon, hvor ketamin kan tilby en ny tilnærming til behandling.
 

For de som vurderer ketaminbehandling, er det viktig å søke god informasjon og profesjonell veiledning. Å forstå behandlingsforløpet, de mulige fordelene, og hvordan denne terapiformen kan flettes inn i en overordnet behandlingsplan, er kritisk for å ta velinformerte valg for din mentale helse.
 

Vi hos Axonklinikken oppfordrer alle som ønsker å utforske denne behandlingsmuligheten, til å ta kontakt med våre spesialister. Sammen kan vi utforske ketaminbehandlingens potensial og navigere veien ut av depresjon.

Møt vårt team av eksperter

Få behandling av Nordens ledende eksperter på feltet

Vi er hos deg under hele behandlingen, og sørger for at du får de rammene som gir deg størst sannsynlighet for å bli bedre. 

dr lowan stewart portrettbilde

Lege

Dr. Lowan Stewart

Lowan Stewart har administrert over 3000 behandlinger, noe som gjør ham til en av de ledende ekspertene på området i Europa. Han er for tiden medisinsk rådgiver for ketaminbehandling i det offentlige helsevesenet på Sykehuset Østfold i Norge

Mona bland sykepleier

Psykiatrisk sykepleier

Mona Bland

Mona har over 20 års erfaring som praktiserende sykepleier. Hun fullførte sin bachelorutdanning i Tyskland og spesialiserte seg innenfor feltet psykiatri i Norge. Hun har også en mastergrad i helsefremmende relasjonsarbeid i Psykisk helse

Ivar Fredrik Mølmen psykolog

Psykolog

Ivar Mølmen

Ivar er utdannet psykolog og er medlem av Norsk Psykologforening (NPF). Ivar har erfaring som klinisk terapeut innenfor ketamin-assistert psykoterapi. Ivar er særlig interessert i behandling av psykologiske traumer og hvordan psykedelika-assistert terapi kan behandle PTSD og andre alvorlige traumelidelser.

"Etter nesten 3 år på DPS med en vedvarende depresjon, så gikk jeg fra å være moderat-alvorlig deprimert, til å ikke lengre oppfylle kravene for depresjon på 2 mnd. Skulle ønske jeg hadde muligheten til å gjøre dette mye tidligere!"

- Kvinne (24) behandlet for depresjon

space_waves.png
bottom of page