top of page

Lær om effekt og bivirkninger

Hva er ketamin og hva er ketaminbehandling?

Ketamin er et syntetisk legemiddel som har vært benyttet innen anestesi og for smertelindring i over femti år. Ketamin brukes daglig i akuttmottak verden over, som effektiv og trygg anestesi for kortvarige kirurgiske inngrep. Ketamin velges ofte til bruk hos både barn og eldre mennesker og personer med fysiske helseproblemer. I nyere tid har forskning også vist at ketamin ved lavere doser har både antidepressiv og psykedelisk effekt.

Hva er ketamin, lurer mange på. Doktor Lowan Stewart snakker med pasient i Axonklinikkens behandlingsrom

Hva er ketaminassistert psykoterapi (KAP)?

Ketaminassistert psykoterapi (KAP) er en behandlingsform som kombinerer psykoterapi med gjentatt ketaminbehandlinger.

Studier viser at én enkelt dose med ketamin for mange har en raskt innsettende antidepressiv virkning. Effekten kan være kortvarig dersom man ikke gjentar behandlingen og kombinerer den med psykoterapi. Ketamin øker hjernens potensiale for endring og vekst.

Dette legger grunnlaget for bedre utnytte av samtaleterapi. Samtaleterapien vil også bidra til å integrere opplevelsene man har under ketaminbehandlingen. Slik øker muligheten for en sterkere og mer langvarig effekt av behandlingen.

Artikler om ketamin og ketaminassistert psykoterapi

sykehuset østfold logo

Ny behandlingsmetode mot depresjon

dagens medisin logo

Mener flere sykehus bør tilby ketamin-behandling: – Dette er mennesker som er desperate

forskning.no logo

Nå er ketamin godkjent som legemiddel mot depresjon i Norge

forskning.no logo

Hvorfor får ikke alvorlig deprimerte pasienter denne behandlingen som forskning viser at har god effekt?

forskning.no logo

Kan ketamin hjelpe mot alkoholsug?

nhi.no logo

Ketamin i behandlingen av depresjon

Potensielle bivirkninger av ketamin

Er ketaminbehandling trygt?

Absolutt, behandling med ketamin er ansett som meget trygt og effektivt. Ketamin, anerkjent av Verdens helseorganisasjon som et essensielt legemiddel, er utbredt for sin sikkerhetsprofil og effektivitet som anestesimiddel i mindre operasjoner for både voksne og barn. I terapeutiske doser, spesifikt 10 ganger lavere enn de anvendt for anestesi i sykehusmiljø, understreker Axonklinikken ketaminens rolle i trygg og målrettet behandling av angst, depresjon, PTSD, og kroniske smerter.

Selv om ketamin har en lav risikoprofil og er blant de mest brukte medikamentene globalt, kan vanlige bivirkninger inkludere en dissosiativ opplevelse hvor pasientens tanker kan føles atskilt fra deres fysiske selv.

 

Selv om dette kan virke urovekkende for noen, er det en forbigående effekt som de fleste pasienter håndterer godt, spesielt med støtte fra en erfaren behandler ved sin side for å sikre en trygg behandlingsopplevelse. Mindre vanlige bivirkninger som ørhet, svimmelhet, og mild kvalme kan forekomme, derfor anbefales det å faste 4 timer før injeksjon av ketamin.
 

Før påbegynnelse av ketaminbehandling, vil Axonklinikken sørge for at pasientene er fullstendig informert og komfortable, med en dyptgående gjennomgang av behandlingsprosessen, for å opprettholde høyeste nivå av tillit og trygghet.

cole-keister-xMMh-VFGL9M-unsplash.jpg
bottom of page