top of page

Hva er ketamin?

Ketamin er et syntetisk legemiddel som har vært benyttet innen anestesi og for smertelindring i over femti år. 

Ketamin brukes daglig i akuttmottak verden over, som effektiv og trygg anestesi for kortvarige kirurgiske inngrep. Ketamin velges ofte til bruk hos både barn og eldre mennesker og personer med fysiske helseproblemer. I nyere tid har forskning også vist at ketamin ved lavere doser har både antidepressiv og psykedelisk effekt.

space_waves.png

Hva er ketaminassistert psykoterapi (KAP)?

Ketaminassistert psykoterapi (KAP) er en behandlingsform som kombinerer psykoterapi med gjentatt ketaminbehandlinger.

Studier viser at én enkelt dose med ketamin for mange har en raskt innsettende antidepressiv virkning. Effekten kan være kortvarig dersom man ikke gjentar behandlingen og kombinerer den med psykoterapi. Ketamin øker hjernens potensiale for endring og vekst.

Dette legger grunnlaget for bedre utnytte av samtaleterapi. Samtaleterapien vil også bidra til å integrere opplevelsene man har under ketaminbehandlingen. Slik øker muligheten for en sterkere og mer langvarig effekt av behandlingen.

Doktor Lowan Stewart snakker med pasient i Axonklinikkens behandlingsrom

Artikler om ketamin og ketaminassistert psykoterapi

sykehuset østfold logo

Ny behandlingsmetode mot depresjon

dagens medisin logo

Mener flere sykehus bør tilby ketamin-behandling: – Dette er mennesker som er desperate

forskning.no logo

Nå er ketamin godkjent som legemiddel mot depresjon i Norge

forskning.no logo

Hvorfor får ikke alvorlig deprimerte pasienter denne behandlingen som forskning viser at har god effekt?

forskning.no logo

Kan ketamin hjelpe mot alkoholsug?

nhi.no logo

Ketamin i behandlingen av depresjon

bottom of page