top of page

Bakgrunn og forskning: Ketamin og psykoterapi


Ketamin har en interessant historie og har vært brukt i medisinen siden 1960-tallet. Opprinnelig utviklet som et anestesimiddel for kirurgi, fant leger og forskere snart ut at ketamin også hadde smertestillende og potensielt terapeutiske effekter på psykiske lidelser.


I løpet av de siste tiårene har forskningen på ketamin økt, og stadig flere studier viser at dette medikamentet kan ha en betydelig innvirkning på behandlingen av psykiske lidelser. Flere forskningsstudier har vist at ketamin kan ha en rask og kraftig effekt på depresjon, angst, PTSD og selvmordstanker. Dette gjør ketamin til en lovende behandlingsmulighet, spesielt for pasienter som ikke har respondert på tradisjonelle behandlingsmetoder som antidepressiva og samtaleterapi.


Forskningen har også vist at ketamin kan ha en positiv effekt på hjernens plastisitet, noe som kan bidra til varig endring og forbedring av psykisk helse. I motsetning til tradisjonell ketaminbehandling, som fokuserer på medikamentets direkte effekter, kombinerer ketaminassistert psykoterapi bruken av ketamin med samtaleterapi for å skape en mer omfattende og helhetlig behandlingsopplevelse. Psykolog Kristoffer Andersen forklarer forskjellen:

"Mens tradisjonell ketaminbehandling kan gi rask lindring av symptomer, legger ketaminassistert psykoterapi til rette for dypere innsikt og varig endring ved å kombinere medikamentets effekter med terapeutisk samtale."

Denne kombinasjonen av ketamin og psykoterapi har vist seg å være spesielt effektiv, da den kan hjelpe pasienter med å bearbeide og integrere innsikt og opplevelser fra ketaminbehandlingen i en terapeutisk sammenheng. Dette kan potensielt føre til dypere endringer og forbedring av psykisk helse på lang sikt.


Du kan lese mer om den spesifikke forskingen på ulike lidelser på våre nettsider:


bottom of page