top of page

Hvordan ketaminassistert psykoterapi fungerer


Ketaminassistert psykoterapi (KAP) er en innovativ behandlingsmetode som kombinerer lavdose ketamin med psykoterapeutiske teknikker for å hjelpe pasienter med å overvinne psykiske lidelser. Ketamin påvirker flere reseptorsystemer i hjernen og kan bidra til å forstyrre negative tanke- og atferdsmønstre, samtidig som det øker nevroplastisiteten og skaper nye, positive forbindelser i hjernen. Dr. Lowan Stewart forklarer:

"Ketaminassistert psykoterapi gir en unik mulighet til å endre hvordan hjernebanene fungerer, og kan frigjøre pasienter fra automatiske og negative mønstre."

Ketamin virker ved å påvirke nevroplastisitet og reparere hjernesystemer som er skadet av kronisk stress. Det forstyrrer også negative og maladaptive hjernenettverk, noe som gir rom for nye, positive forbindelser å dannes. Denne endrede bevissthetstilstanden, sammen med psykoterapi, gir pasienten unike innsikter og muligheter for å håndtere traumer og problemer. Samspillet mellom ketamin og psykoterapi er nøkkelen til KAPs effektivitet. Ketaminets virkning på hjernen skaper en endret bevissthetstilstand som, sammen med psykoterapi, kan hjelpe pasienter med å bearbeide traumer og problemer på en mer effektiv måte enn ved samtaleterapi alene. Dr. Ingrid Castberg understreker viktigheten av denne kombinasjonen:

"Ketamin åpner døren til dypere innsikt og forståelse, mens psykoterapien hjelper pasienten med å integrere disse erfaringene i deres daglige liv."

Ketaminassistert psykoterapi kan bidra til varige endringer og økt motstandsdyktighet mot vanskelige tanker og følelser. Men som med all behandling og terapi, er det viktig å bruke ny læring og innsikt i dagliglivet for å opprettholde de positive endringene. "Din faste behandler vil støtte og hjelpe deg med å integrere og anvende det du har lært under KAP i hverdagen," sier Dr. Stewart.

bottom of page