top of page

Ketaminbehandling gir håp for mental helse i NorgeKetaminassistert psykoterapi er en innovativ behandlingsmetode som kombinerer bruk av ketamin, et medikament opprinnelig utviklet som et anestesimiddel, med psykoterapi for å hjelpe mennesker som lider av psykiske lidelser som depresjon, angst og posttraumatisk stresslidelse (PTSD). I artikler på denne bloggen vil vi ta en nærmere titt på denne behandlingsmetoden, hvordan den fungerer, og hva pasienter kan forvente under og etter behandlingen.

Målgruppen for ketaminassistert psykoterapi er personer som har prøvd andre behandlingsmetoder uten tilfredsstillende resultat, eller som har en så alvorlig tilstand at de trenger rask symptomlindring. Som Dr. Lowan Stewart, ledende ekspert på ketaminbehandling ved Awakn, sier:

"Ketaminassistert psykoterapi kan være en livredder for pasienter som ikke har hatt nytte av tradisjonelle behandlinger, og gir dem en ny sjanse til å få kontroll over livene sine."

Hensikten med denne artikkelen er å informere og veilede både pasienter og deres pårørende om denne behandlingsmetoden, og å gi en oversikt over prosessen, mulige bivirkninger og resultater. Dr. Ingrid Castberg ved Awakn, understreker betydningen av åpenhet og kunnskapsdeling:

"Det er viktig at pasienter og deres familier forstår hva ketaminassistert psykoterapi innebærer, slik at de kan ta en informert beslutning om hvorvidt denne behandlingen kan være riktig for dem."

I de neste bloggartiklene vil vi gå gjennom forskningen bak ketaminassistert psykoterapi, hvordan behandlingen utføres, hva man kan forvente under og etter behandlingen, og praktiske opplysninger om å finne en kvalifisert terapeut. Vi håper at denne informasjonen vil bidra til å øke forståelsen av denne behandlingsmetoden og hjelpe de som kunne ha nytte av den til å ta skrittet mot bedre psykisk helse.

bottom of page