top of page

Hva er angstlidelser?

illustrasjon av soloppgang

Angstlidelser er en gruppe psykiske lidelser som i betydelig grad kan påvirke daglig funksjon og livskvalitet. 

De mest utbredte angstlidelsene er generalisert angst, panikklidelse, sosial angst og posttraumatisk stresslidelse. Angstplager forekommer ofte sammen med depresjon. 

Symptomene kan variere fra person til person, men vanlige plager er en vedvarende følelse av nervøsitet, skjelving, muskelspenninger, svetting, ørhet, hjertebank, rastløshet, svimmelhet eller ubehag i magen. Katastrofetanker er vanlig, sammen med en rekke andre bekymringer. Lidelsen er ofte relatert til akutte eller kroniske livspåkjenninger.

Angstplager kan ha et mangeårig tilbakevendende forløp, og ikke sjelden gjør dette pasienten resignert og oppgitt. Det oppstår ofte somatiske symptomer som kompliserer bildet.

Ved Axonklinikkene er vi opptatt av å se angstplagene i sammenheng med helheten i din unike situasjon.

Lowan Stewart snakker med pasient i Axonklinikkens behandlingsrom

Hvordan skal man behandle angst?

Samtaler, eksponeringsterapi og medikamentell behandling

Helsetilsynets retningslinjer for behandling av angstlidelser er ikke oppdatert på over tjue år. Det har imidlertid ikke vært noen stor utvikling i angstbehandling i det offentlige helsevesenet, så hovedpunktene er de samme; målet er å lindre symptomene og å lære pasienten å mestre situasjoner som er angstprovoserende.

 

Dette er ofte en krevende prosess. Det er viktig å kartlegge alle sider av livssituasjonen, og å se på hvilke konsekvenser angstplagene har for både arbeidsevne, relasjoner og helsesituasjonen som helhet. Bare slik kan man legge en god plan for behandlingen. 

Psykoterapi og medikamentell behandling er grunnsteinene i behandlingen. Mange opplever at de ikke kommer i mål med disse tiltakene hver for seg, og ønsker en vurdering hos oss. 

Trygge og forsvarlige rammer

Behandling hos Axonklinikken

Vi legger stor vekt på en trygg relasjon til en fast behandler. Vi garanterer at du får den samme behandleren under hele ditt forløp hos oss. 

Mange henvender seg til oss med et ønske om å forsøke noe nytt når angstplagene forekommer sammen med behandlingsresistent depresjon. Behandling med psykoaktive medisiner i kombinasjon med psykoterapi kan for en del være et alternativ.

Vi legger stor vekt på å følge de retningslinjene som gjelder for enhver behandling. Det omfatter blant annet å gjøre en grundig vurdering av hvem som kan få behandlingen, å monitorere effekt og eventuelle bivirkninger underveis, og å gi oppfølging over tid.

Det påligger oss et ekstra ansvar for å forsikre oss om at behandlingen er medisinsk forsvarlig og til pasientens beste.

_Q9A7084_1.jpg

Hva sier tidligere pasienter?

"Axonklinikken tok seg av meg og alle aspekter av behandlingen min. De hjalp meg til å føle meg trygg og trygg, og hjalp meg også med å få mest mulig ut av det. Klinikken er varm og innbydende, og deres personlige tilnærming bygget en veldig sterk tillit i meg."

- Mann 32 år, behandlet for depresjon

Vi er her for å hjelpe deg

Har du spørsmål? Sjekk vår FAQ eller ta kontakt på telefon

Axonklinikken Oslo

Axonklinikken Trondheim

Send oss en melding og vi ringer deg opp

Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for pasientene våre å nå oss, og derfor tilbyr vi muligheten til å sende oss en melding. Vi vil ringe deg opp igjen så fort vi kan, og gi deg den hjelpen du trenger. 

bottom of page