top of page

Hva er medikamentassistert psykoterapi?

Medikamentassistert psykoterapi refererer til en behandlingsform der psykoterapi, altså samtaleterapi, kombineres med bruk av medikamenter for å forbedre den terapeutiske effekten. Denne tilnærmingen brukes ofte for å behandle psykiske lidelser som depresjon, angst, posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og andre tilstander.

Medikament som brukes i medikamentassistert psykoterapi er vanligvis ment å adressere de biokjemiske aspektene av lidelsen, for eksempel ved å justere nivåer av nevrotransmittere i hjernen for å forbedre humør og redusere angst. Psykoterapi fokuserer derimot på de psykologiske aspektene, som å hjelpe pasienten å forstå og bearbeide følelser, tanker og atferdsmønstre som bidrar til lidelsen.

Pasient i stol
Lowan Stewart snakker med pasient i Axonklinikkens behandlingsrom

Trygge og forsvarlige rammer

Behandling hos Axonklinikken

Ved Axonklinikkene får du en grundig gjennomgang av hvilke tiltak du har forsøkt før, og hvordan disse har virket på din depresjon. Etter en individuell vurdering legger vi sammen en plan for veien videre.

Mange henvender seg til oss med et ønske om å forsøke noe nytt, for eksempel medikamentassistert psykoterapi. Vi legger stor vekt på å følge gjeldende retningslinjer fra helsedirektoratet som gjelder for slike behandlinger. Det omfatter blant annet å gjøre en grundig vurdering av hvem som kan få behandlingen, å monitorere effekt og eventuelle bivirkninger underveis, og å gi oppfølging over tid.

Det påligger oss et ekstra ansvar for å forsikre oss om at behandlingen er medisinsk forsvarlig og til pasientens beste.

Hvorfor velge Axonklinikken?

Persontilpasset behandling hos erfarne terapeuter
i Oslo og Trondheim

Hvis du har forsøkt ulike behandlingsformer tidligere vet du både hvor viktig det er med en grundig og individuell vurdering av din unike situasjon, og hvor store negative ringvirkninger langvarige sykdomsforløp har for alle som blir berørt. Hos oss kan du få samtaleterapi, medikamentrådgivning og medikamentassistert psykoterapi.

Axonklinikken har et tverrfaglig team av leger, psykologer og sykepleiere. Høyt kvalifisert helsepersonell med spesialistkompetanse er med på å sikre trygg og effektiv behandling på klinikkene våre. Hos oss er det alltid en legespesialist til stede på klinikken. 
 

Vi er spesielt opptatt av å se helheten i din situasjon, og tilpasser behandlingen slik at den blir virkningsfull, trygg, og fremfor alt faglig forsvarlig, i tråd med gjeldende retningslinjer. 
 

Axonklinikkene er innredet og designet spesielt med henblikk på dette. Vi har moderne utstyr og fasiliteter, innbydende rammer og sentral beliggenhet.

 

_Q9A7096_1.jpg
bottom of page