top of page

Hva er kroniske smerter?

Sol på himmelen

Kroniske smerter er langvarige smertetilstander som vedvarer i måneder eller år 

Kroniske smerter er en kompleks og utfordrende medisinsk tilstand som er karakterisert ved vedvarende smerte som varer lengre enn den forventede helbredelsesperioden, ofte definert som smerte som vedvarer i mer enn tre til seks måneder. I motsetning til akutt smerte, som tjener som en advarsel om sykdom eller skade, har kronisk smerte ofte ikke en klar årsak og kan fortsette selv etter at den opprinnelige skaden har leget.

Kronisk smerte er ofte vanskelig å behandle, og ofte forbundet med samtidig depresjon og utvikling av ruslidelser. Kronisk smerte opptrer sammen med depresjon hos 30 til 60 % av pasientene. Mange medikamenter, som opiater og antiinflammatoriske legemidler, har også betydelige bivirkninger. 

Ved smertetilstander er en trygg og god behandlingsrelasjon essensielt. Vi anser det som en viktig forutsetning at vi forstår hvordan smerten påvirker arbeid og fritid, forhold til familie og venner, og døgnrytme.

Mange pasienter har tidligere opplevd å bli mistrodd når de forteller om sine plager, og man kan trenge tid på å etablere den tilliten som skal til for å komme i posisjon til å stole på at endring kan skje. Våre erfarne terapeuter er her for deg.

Lowan Stewart snakker med pasient i Axonklinikkens behandlingsrom

Hvordan behandle kroniske smerter?

Samtaleterapi, medikamenter og fysisk aktivitet

Ved noen typer kronisk smerte blir hjernecellene ekstra følsomme for smertesignaler, hvilket kan forårsake alvorlig ubehag lenge etter at den fysiske årsaken til smerten er borte.

Med unntak av medikamenter som brukes mot depresjon er det lite sannsynlig at noen form for medikamentell behandling har en så gunstig effekt på de kroniske smertene at det oppveier risikoen ved å bruke dem. For paracetamol, NSAIDs, benzodiazepiner eller opioider er det ingen dokumentasjon for at de utgjør noen forskjell for menneskers livskvalitet, smerte og psykologiske ubehag, men de kan derimot gjøre skade, inkludert avhengighet.

De øvrige behandlingsalternativene som anbefales er gjerne treningsprogrammer og økt fysisk aktivitet, psykoterapi og akupunktur.

Trygge og forsvarlige rammer

Behandling hos Axonklinikken

Mange henvender seg til oss med et ønske om å forsøke noe nytt, for eksempel psykoaktive medisiner i kombinasjon med psykoterapi. Dette kan være aktuelt når smertetilstanden forekommer sammen med depresjon.
 

Helsedirektoratet anser behandlingen som utprøvende. Vi legger stor vekt på å følge de retningslinjene som gjelder for denne typen behandling. Det omfatter blant annet å gjøre en grundig vurdering av hvem som kan få behandlingen, å monitorere effekt og eventuelle bivirkninger underveis, og å gi oppfølging over tid.

Det påligger oss et ekstra ansvar for å forsikre oss om at behandlingen er medisinsk forsvarlig og til pasientens beste.

_Q9A7084_1.jpg

Vi er her for å hjelpe deg

Har du spørsmål? Sjekk vår FAQ eller ta kontakt på telefon

Axonklinikken Oslo

Axonklinikken Trondheim

Send oss en melding og vi ringer deg opp

Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for pasientene våre å nå oss, og derfor tilbyr vi muligheten til å sende oss en melding. Vi vil ringe deg opp igjen så fort vi kan, og gi deg den hjelpen du trenger. 

bottom of page