top of page
illustrasjon av en soloppgang

Hva er PTSD?

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en psykisk lidelse som kan oppstå etter man har opplevd eller vært vitne til en traumatisk hendelse

PTSD kan ha en betydelig negativ innvirkning på livskvaliteten og daglig funksjon. Mange pasienter med PTSD har depressive plager. PTSD-symptomer kan innebære gjenopplevelser av traumet som er opplevd, ofte gjennom mareritt eller flashbacks. Tilstanden kan også oppstå etter eksponering for mindre dramatiske traumer som vedvarer over tid. Mange kjenner økt irritabilitet, søvnvansker, depresjon og angst. Typiske atferdsendringer som følge av PTSD kan være unngåelse av mennesker, steder og situasjoner som kan minne om traumet.

Hvordan behandle PTSD med ketamin?

Studier viser at ketamin brukt utenfor godkjent indikasjon ("off label") kan være effektivt i behandling av PTSD. 

Ketamin kan redusere symptomer ved å påvirke et signalsenter i hjernen som overfører og regulerer følelser og stressrespons. Ketamin er et lovlig legemiddel som gis i en lav dose intramuskulært. For noen av dem som har effekt av behandlingen vil dette oppleves umiddelbart, for andre merkes effekten gradvis over tid. I kombinasjon med psykoterapi er målet å lære hjernen nye strategier for håndtering av depresjon og PTSD-symptomer, for at effekten skal vedvare. 

 

Behandlingsformen mot depresjonssymptomer relatert til PTSD kan være nyttig for deg som ikke har hatt nytte av tradisjonell behandling, eller som opplever uønskede bivirkninger av andre behandlingmetoder. 

Hva sier tidligere pasienter?

"Axonklinikken tok seg av meg og alle aspekter av behandlingen min. De hjalp meg til å føle meg trygg og trygg, og hjalp meg også med å få mest mulig ut av det. Klinikken er varm og innbydende, og deres personlige tilnærming bygget en veldig sterk tillit i meg."

- Mann 32 år, behandlet for depresjon

Relevant forskning på ketaminbehandling mot PTSD

Her kan du lese publiserte forskningsartikler om bruk av ketamin i behandling av PTSD. 

Forskningsartikkel

Oppsummering

A randomized controlled trial of repeated ketamine administration for chronic posttraumatic stress disorder.
Feder, Adriana, et al.
American Journal of Psychiatry
2021 RCT for PTSD.

Studiet undersøkte effekten og sikkerheten av gjentatt intravenøs ketamininfusjon for behandling av kronisk posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Resultatene viser at ketamingruppen hadde en betydelig større forbedring i PTSD-symptomer og depresjon enn midazolamgruppen, uten alvorlige bivirkninger.
 

Les hele forskningsartikkelen ->

Ketamine For Post-Traumatic Stress Disorders And It’s Possible Therapeutic Mechanism.
Asim, Muhammad, et al.
Neurochemistry International
2021 review of ketamine for PTSD and putative mechanisms.

Studien er en litteraturgjennomgang som oppsummerer den eksisterende kunnskapen om ketamin som en potensiell behandling for posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Ketamin viser lovende resultater som en potensiell behandling for PTSD.

Les hele forskningsartikkelen her ->

Studien diskuterer ketamin som en ny og lovende farmakoterapeutisk intervensjon for PTSD, og beskriver funn fra både kliniske og prekliniske studier. Forskningen på ketamin som en behandling for PTSD er fortsatt i en tidlig fase, men gir håp om nye og mer effektive behandlinger for denne alvorlige lidelsen.

Les hele forskningsartikkelen her ->

Efficacy of intravenous ketamine for treatment of chronic posttraumatic stress disorder: a randomized clinical trial.
Feder, Adriana, et al.
JAMA psychiatry
2014 first RCT of ketamine for chronic PTSD.

Studien er en proof-of-concept, randomisert, dobbeltblind, crossover-studie som undersøker effekten og sikkerheten av en enkelt subanestetisk dose av ketamin for behandling av kronisk PTSD og relaterte depressive symptomer. Studien viser at ketamininfusjon førte til en signifikant og rask reduksjon i PTSD-symptomer sammenlignet med midazolamkontrollen.
 

Les hele forskningsartikkelen her ->

High-dose ketamine infusion for the treatment of posttraumatic stress disorder in combat veterans.
Ross, Cassie, et al.
Annals of clinical psychiatry: official journal of the American Academy of Clinical Psychiatrists
2019 ketamine for PTSD in combat veterans.

Studien undersøker effekten av høy-dose ketamininfusjon som en mulig behandling for PTSD hos veteraner. Studien viser at deltakernes symptomer på depresjon og PTSD reduserte signifikant etter en standardinduksjonsserie med seks 1-timers ketamininfusjoner, som hadde som mål å oppnå en transpersonlig dissosiativ opplevelse.

Les hele forskningsartikkelen her ->

Vi er her for å hjelpe deg

Har du spørsmål? Sjekk vår FAQ eller ta kontakt på telefon

Axonklinikken Oslo

Axonklinikken Trondheim

Send oss en melding og vi ringer deg opp

Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for pasientene våre å nå oss, og derfor tilbyr vi muligheten til å sende oss en melding. Vi vil ringe deg opp igjen så fort vi kan, og gi deg den hjelpen du trenger. 

bottom of page