top of page
Illustrasjon av landskap

Hva er PTSD?

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en psykisk lidelse som kan oppstå etter at man har opplevd eller vært vitne til en traumatisk hendelse

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er den mest traume-spesifikke psykiske lidelsen – og den som fra psykologisk, biologisk, sosiologisk, politisk og juridisk synsvinkel har fått mest oppmerksomhet.

Ulike menneskers biologiske og psykologiske reaksjonsmønster er relativt ensartet uansett hvilken type traumatisk stress de har vært utsatt for.

PTSD kan ha en betydelig negativ innvirkning på livskvaliteten og daglig funksjon. Mange pasienter med PTSD har behandlingsresistente depressive plager.

Hva er symptomer på PTSD

En lysning i skogen

PTSD-symptomer kan innebære gjenopplevelser av traumet som er opplevd, ofte gjennom mareritt eller flashbacks.

Tilstanden kan også oppstå etter eksponering for mindre dramatiske traumer som vedvarer over tid. Mange kjenner økt irritabilitet, søvnvansker, depresjon og angst. Typiske atferdsendringer som følge av PTSD kan være unngåelse av mennesker, steder og situasjoner som kan minne om traumet.

De senere årene har man innført begrepet kompleks PTSD.  

Bakgrunn for betegnelsen kompleks PTSD er at pasienter som har opplevd traumatisering i barndom og oppvekst eller omfattende gjentakende overveldende hendelser i voksenlivet, ofte har symptomer ut over symptomene for PTSD.
 

Symptomene som kommer i tillegg til PTSD-symptomene er som følger:

  • Vansker med følelsesregulering

  • Relasjonelle vansker

  • Negativt selvbilde

 

Også kompleks PTSD ledsages ofte av behandlingsresistent depresjon.

Hvordan behandles PTSD og kompleks PTSD?

Behandling av posttraumatisk stress bør være bredt anlagt og omfatte både samtaler og medikamentelle tiltak.

Mange pasienter med posttraumatisk stresslidelse unngår å søke hjelp fordi behandlingsmiljøet kan oppleves angstprovoserende, ved at det kan minne om den traumatiske situasjonen. En pasient med PTSD har ofte vanskelig for å forklare seg om sine opplevelser, hvilket vanskeliggjør diagnosen. Ved Axonklinikken er vi spesielt opptatt av en tilliten mellom pasient og behandler; dette er en forutsetning for å få til en god behandling.

Traumefokusert korttidsterapi eller kognitiv adferdsterapi som ACT regnes som det mest effektive på traumerelaterte symptomer. Sannsynligvis kan også de mest brukte antidepressive medikamentene være effektive. Det kan imidlertid ta tid å se effekt av disse medikamentene, og man bør behandle i minst 8 uker før man kan si om medikamentene virker. Dersom man oppnår effekt, er anbefalt behandlingstid minst et år.

Lowan Stewart snakker med pasient i Axonklinikkens behandlingsrom
Pasient i stol

Trygge og forsvarlige rammer

Behandling hos Axonklinikken

Mange henvender seg til oss fordi de har forsøkt både antidepressiva og samtaleterapi uten særlig effekt. De har et ønske om å forsøke noe nytt, for eksempel behandling med psykoaktive medisiner i kombinasjon med psykoterapi.
 

Vi legger derfor stor vekt på å følge de retningslinjene som gjelder for enhver behandling. Det omfatter blant annet å gjøre en grundig vurdering av hvem som kan få behandlingen, å monitorere effekt og eventuelle bivirkninger underveis, og å gi oppfølging over tid.

Det påligger oss et ekstra ansvar for å forsikre oss om at behandlingen er medisinsk forsvarlig og til pasientens beste.

Hva sier tidligere pasienter?

"Axonklinikken tok seg av meg og alle aspekter av behandlingen min. De hjalp meg til å føle meg trygg og trygg, og hjalp meg også med å få mest mulig ut av det. Klinikken er varm og innbydende, og deres personlige tilnærming bygget en veldig sterk tillit i meg."

- Mann 32 år, behandlet for depresjon

Vi er her for å hjelpe deg

Har du spørsmål? Sjekk vår FAQ eller ta kontakt på telefon

Axonklinikken Oslo

Axonklinikken Trondheim

Send oss en melding og vi ringer deg opp

Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for pasientene våre å nå oss, og derfor tilbyr vi muligheten til å sende oss en melding. Vi vil ringe deg opp igjen så fort vi kan, og gi deg den hjelpen du trenger. 

bottom of page