top of page

Vår tilnærming til samtaleterapi

Ved Axonklinikken benytter vi vanligvis ACT (Acceptance and commitment therapy) som rammeverk i den psykoterapeutiske tilnærmingen. ACT regnes som tredjebølgen innenfor kognitiv terapi.
 

Målet for kognitiv terapi er å endre negative tankemønstre og atferd. ACT bygger videre på dette prinsippet, men er samtidig opptatt av å finne frem til hvilke verdier og mål som bidrar til å skape et meningsfullt liv for akkurat deg. Terapien vektlegger psykologisk fleksibilitet som en sentral del av det å leve et meningsfullt liv.

Doktor Lowan Stewart snakker med pasient i Axonklinikkens behandlingsrom
Blomst, lys og kul

Trygge og terapeutiske samtaler

Fokus på grunnleggende livsverdier og psykologisk fleksibilitet

Terapi handler i stor grad om å bli "mer av seg selv" ved å komme i kontakt med hva som er det  viktigste for deg i ditt liv. Det er disse verdiene som kan inspirere deg til å endre livet ditt slik at det samsvarer mer med dine verdier og mål. ACT har fokus på hvordan man kan håndtere livets smerte ved å øke den psykologiske fleksibiliteten i møte med det som vekker de vanskelige følelsene, fremfor et urealistisk mål om at livet skal være smertefritt.

 

Et liv uten smerte kan i ytterste konsekvens gjøre oss mer numne fordi vi "overtilpasser" oss, fremfor å leve et liv i tråd med våre egne verdier.

Ved å eksponere oss for de situasjoner og tanker som vekker ubehag med åpenhet og nysgjerrighet, kan vi få nye og korrigerende erfaringer som gjør oss bedre rustet til å møte livets utfordringer. 

La våre erfarne terapeuter hjelpe deg på veien mot et bedre liv.

bottom of page