top of page

Hva er depresjon?

Illustrasjon av soloppgang

Depresjon er en psykisk lidelse som kan påvirke humør, tanker og atferd.

Symptomer på depresjon varierer fra person til person, men noen av de vanlige symptomene kan være følelse av tristhet, tap av interesse eller glede, endret søvnmønster, redusert energi og tiltakslyst, økt irritabilitet og konsentrasjonsproblemer.

Ved Axonklinikkene er vi spesielt opptatt av å behandle depresjoner som ikke i tilstrekkelig grad har blitt bedre av tradisjonell behandling.

 

Hvilken depresjonsbehandling som passer best for deg kan avhenge av flere forhold, for eksempel dybde og varighet av depresjonen, og hvilke behandlinger du har prøvd før. Ikke sjelden opptrer depresjon sammen med angst og symptomer forårsaket av tidligere traumer.

 

Lowan Stewart snakker med pasient i Axonklinikkens behandlingsrom

Hvordan bør depresjon behandles?

Samtaler, fysisk aktivitet og medikamenter

Psykiske lidelser er i ferd med å ta over for muskel- og skjelettlidelser som største årsak til sykefravær i Norge, og depresjon er den mest utbredte psykiske lidelsen. Likevel har Norge for tiden ingen offisielle retningslinjer fra Helsedirektoratet for hvordan leger skal stille diagnosen eller behandle depresjon. 

Det er en utbredt oppfatning blant fagfolk i feltet at vi dessverre for ofte kommer til kort når vi skal behandle depresjon og andre relativt utbredte psykiske lidelser.

Det er allikevel bred enighet om at samtaleterapi og en sunn livsstil som inneholder riktig mat, gode søvnvaner og fysisk aktivitet bør være "grunnsteinen" i depresjonsbehandling. Mange opplever at de ikke kommer i mål med disse tiltakene, og at et tillegg av antidepressiva heller ikke gir ønsket effekt, eller for mye bivirkninger.

Trygge og forsvarlige rammer

Behandling hos Axonklinikken

Ved Axonklinikkene får du en grundig gjennomgang av hvilke tiltak du har forsøkt før, og hvordan disse har virket på din depresjon. Etter en individuell vurdering legger vi sammen en plan for veien videre.

Mange henvender seg til oss med et ønske om å forsøke noe nytt, for eksempel medikamentassistert psykoterapi. Vi legger stor vekt på å følge gjeldende retningslinjer som gjelder for slike behandlinger. Det omfatter blant annet å gjøre en grundig vurdering av hvem som kan få behandlingen, å monitorere effekt og eventuelle bivirkninger underveis, og å gi oppfølging over tid.

Det påligger oss et ekstra ansvar for å forsikre oss om at behandlingen er medisinsk forsvarlig og til pasientens beste.

Pasient i stol

Hva sier tidligere pasienter?

"Axonklinikken tok seg av meg og alle aspekter av behandlingen min. De hjalp meg til å føle meg trygg og trygg, og hjalp meg også med å få mest mulig ut av det. Klinikken er varm og innbydende, og deres personlige tilnærming bygget en veldig sterk tillit i meg."

- Mann 32 år, behandlet for depresjon

Vi er her for å hjelpe deg

Har du spørsmål? Sjekk vår FAQ eller ta kontakt på telefon

Axonklinikken Oslo

Axonklinikken Trondheim

Send oss en melding og vi ringer deg opp

Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for pasientene våre å nå oss, og derfor tilbyr vi muligheten til å sende oss en melding. Vi vil ringe deg opp igjen så fort vi kan, og gi deg den hjelpen du trenger. 

bottom of page