top of page

Hva er depresjon?

en illustrasjon av en soloppgang

Depresjon er en psykisk lidelse som kan påvirke humør, tanker og atferd.

Hvilken depresjonsbehandling som passer best for deg kan avhenge av flere forhold, for eksempel dybde og varighet av depresjonen, og hvilke behandlinger du har prøvd før. Ikke sjelden opptrer depresjon sammen med angst og symptomer forårsaket av tidligere traumer.

Symptomer på depresjon varierer fra person til person, men noen av de vanlige symptomene kan være følelse av tristhet, tap av interesse eller glede, endret søvnmønster, redusert energi og tiltakslyst, økt irritabilitet og konsentrasjonsproblemer.

Hvordan behandle depresjon med ketamin?

Studier viser at ketamin kan påvirke hjernen ved å blant annet øke nivåene av signalstoffer som bidrar til vekst og styrking av hjerneceller.

Mange av de som har effekt av behandlingen merker forskjell allerede i løpet av timer eller få dager etter første behandling. Når ketaminbehandling gjentas og kombineres med psykoterapi, er målet å legge et grunnlag for godt og varig resultat av behandlingen. 

 

Ketamin mot depresjon kan være nyttig for deg som ikke har hatt tilstrekkelig effekt av tradisjonell behandling. Noen må avbryte effektiv behandling på grunn av bivirkninger, da kan også ketaminbehandling vurderes. De fleste av de som henvender seg til oss har depresjon som sitt største problem. Dersom du har andre psykiske vansker som forekommer sammen med depresjonen, vil en samtale med vår lege kunne avklare om ketaminassistert psykoterapi er et godt alternativ for deg.

Hva sier tidligere pasienter?

"Axonklinikken tok seg av meg og alle aspekter av behandlingen min. De hjalp meg til å føle meg trygg og trygg, og hjalp meg også med å få mest mulig ut av det. Klinikken er varm og innbydende, og deres personlige tilnærming bygget en veldig sterk tillit i meg."

- Mann 32 år, behandlet for depresjon

Relevant forskning på ketaminbehandling mot depresjon

Det har blitt gjort mye forskning på bruk av ketamin som behandling for depresjon.

Forskningsartikkel

Oppsummering

Ketamine for depression

Jelen, Luke A., and James M. Stone.

International Review of Psychiatry
2021 narrative review of ketamine for depression.

Studier viser at ketamin og esketamin er effektive behandlinger for behandlingsresistent depresjon.

Les hele forskningsartikkelen ->

Synthesizing the evidence for ketamine and esketamine in treatment-resistant depression

McIntyre, Roger S., et al.

American Journal of Psychiatry
2021 international expert opinion.

Ketamin har vist seg å være en effektiv behandling for behandlingsresistent depresjon, men det anbefales videre forskning og utvikling av nye behandlingsalternativer.

Les hele forskningsartikkelen ->

Ketamine for the treatment of mental health and substance use disorders: comprehensive systematic review.

Walsh, Zach, et al., BJPsych Open
2021 systematic review of 83 trials.

Denne systematiske oversikten støtter ketamin som en effektiv og rask behandling for depresjon og selvmordstanker, men mer forskning er nødvendig for optimal dosering, administrasjon og kombinasjon med annen psykoterapeutisk støtte.

Les hele forskningsartikkelen ->

The Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) task force recommendations for the use of racemic ketamine in adults with major depressive disorder.
Swainson, Jennifer, et al.

International Review of PsychiatryThe Canadian Journal of Psychiatry2021 Canadian task force recommendations.

Intravenøs ketamin har vist effektivitet mot behandlingsresistent depresjon, men behovet for gjentatte og vedlikeholdsinfusjoner bør vurderes nøye, og bruken bør begrenses til spesialister ved spesialiserte sentre.
 

Les hele forskningsartikkelen ->

Studiet er en systematisk oversikt og meta-analyse som sammenligner effektiviteten og tolerabiliteten av racemisk ketamin og esketamin for behandling av unipolar og bipolar depresjon, og konkluderer med at intravenøs ketamin er mer effektiv enn intranasal esketamin.

Les hele forskningsartikkelen her ->

Studiet diskuterer bruk av ketamin som en ny behandlingsmulighet for alvorlig depresjon og foreslår å starte klinisk behandling med ketamin i Norge på grunn av stoffets raske virkning og akseptable bivirkningsprofil.

Les hele forskningsartikkelen her ->

Ketamine: a paradigm shift for depression research and treatment.

Krystal, John H., et al.
Journal of affective disorders 278 (2021)

2019 review.

Studiet viser at ketamin er det første eksemplet på et rasktvirkende antidepressivt middel som er effektivt mot behandlingsresistente symptomer på stemningslidelser, og gir ny innsikt i mekanismene bak antidepressiv effektivitet.

Les hele forskningsartikkelen her ->

Cognitive behavior therapy may sustain antidepressant effects of intravenous ketamine in treatment-resistant depression.

Wilkinson, Samuel T., et al.

Psychotherapy and psychosomatics
2017 CBT plus ketamine for depression.

Studien undersøkte om kognitiv atferdsterapi kan forlenge effekten av ketamin som antidepressiv behandling, og resultatene indikerer at CBT kan bidra til å opprettholde ketaminets antidepressive effekt hos noen pasienter.

Les hele forskningsartikkelen her ->

A consensus statement on the use of ketamine in the treatment of mood disorders.

Sanacora, Gerard, et al.JAMA psychiatry 74.4 (2017): 399-405.2017 consensus from the American Psychiatric Association

Studien gir en oversikt over eksisterende data om bruk av ketamin som behandling for humørlidelser og gir anbefalinger for klinisk beslutningstaking for å sikre pasientsikkerhet når man vurderer bruk av ketamin som off-label-behandling.

Les hele forskningsartikkelen her ->

Vi er her for å hjelpe deg

Har du spørsmål? Sjekk vår FAQ eller ta kontakt på telefon

Axonklinikken Oslo

Axonklinikken Trondheim

Send oss en melding og vi ringer deg opp

Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for pasientene våre å nå oss, og derfor tilbyr vi muligheten til å sende oss en melding. Vi vil ringe deg opp igjen så fort vi kan, og gi deg den hjelpen du trenger. 

bottom of page