top of page

Hvorfor driver vi også med forskning?

Dypdykk i behandlingsmetoder: Axons engasjement i forskning

Siden oppstarten har vi søkt kontinuerlig læring og forbedring innenfor vårt fagfelt for å tilby den mest effektive behandlingen. Vårt primære mål har alltid vært å lære fra vår erfaring i dette stadig utviklende feltet, og å kontinuerlig utforske nye metoder for å forbedre behandlingen.

Vi har samlet data fra hundrevis av pasienter gjennom over flere tusen behandlinger. Denne informasjonen brukes til å forbedre kvaliteten på den omsorgen vi gir, men også for å videreutvikle diskusjonen og feltet for mental helse.

et gruppebilde av ved sykehuset østfold

Offentlig innovasjon

Nye behandlingsmetoder mot depresjon

Dr. Lowan har vært sterkt involvert i utviklingen av nye innovative behandlingsmetoder ved DPS nordre østfold Kalnes og DPS Moss. Han tok med seg kunnskap fra USA og jobbet tett med sykehuset i Østfold for å utvikle nye behandlingsmetoder mot behandlingsresistent depresjon.

 

Han er fortsatt medisinsk rådgiver for sykehuset, og bidrar til opplæring av behandlingssentre i det offentlige helsesystemet.

Les mer om innovative metoder her ->

En stemme i fagmiljøet

Kronikker og innlegg om medikamentassistert psykoterapi

Axonklinikken har skrevet og publisert kronikker i både Legetidsskriftet og Psykologtidsskriftet fordi vi ønsker å dele vår dybdekunnskap og erfaringer med et bredt fagmiljø. Gjennom å publisere i anerkjente tidsskrifter bidrar vi til økt forståelse for behandlingsmetoder i Norge. 

agenda magasin logo

Skrevet av Andreas Wahl Blomkvist og Lowan Stewart

tidskriftet for leger logo

Skrevet av Tor-Morten Kvam, Lowan H. Stewart, Andreas Wahl Blomkvist, Ole A. Andreassen

psykologitidskriftet logo

Skrevet av Ivar F. Mølmen,
Kristoffer A. A. Andersen,
Lowan H. Stewart,
Ingrid Castberg

space_waves.png

Forskningsinitiativ

Pågående forskningssamarbeid

Vi har pågående forskningssamarbeid fordi vi ønsker å stadig forbedre og forstå behandlingene våre bedre. Forskning hjelper oss med å holde oss oppdaterte og sikre at pasientene får den beste omsorgen mulig.

Noraad

Dr. Lowan Stewart er blant grunnleggerne av Norsk forening for raskt-virkende antidepressiva, en nasjonal ekspertgruppe som jobber med å forske og implementere dette.

Les mer ->

Sykehuset Østfold PsykForsk

Dr. Stewart har tidligere vært ansvarlig lege ved PsykForsk - senter for innovativ behandling ved Sykehuset Østfold - på tre pågående forskningsstudier. 

UiO

Dr. Stewart er en del av en psykedelisk forskningsgruppe på Psykologisk Institutt på Universitetet i Oslo. Gruppen samarbeider på flere forskningsprosjekter innenfor mental helse. Axon gjør også et forskningsprosjekt med hjernevitenskaplaben ved UiO.

Awakn Life Sciences

Axonklinikken har vært nære partnere med Awakn Life Sciences over de siste årene. Awakn er en ledende forskningsorganisasjon,  ledet av den verdensledende nevrofarmakologiske forskeren Dr. David Nutt, og de utvikler nye behandlinger mot rusmisbruk og andre avhengigheter.

UNN

Dr. Stewart samarbeider med Dr Andreas Blomkvist ved UNN på et randomisert kontrollert studie for å behandle depresjon hos pasienter med komorbid alkoholavhengighet.

ONH

Axonklinikken samarbeider med Oslo nye høyskole på et prosjekt for å undersøke nye behandlingsmetoder for spiseforstyrrelse.

bottom of page