top of page

Hvorfor driver vi også med forskning?

Dypdykk i behandlingsmetoder: Axons engasjement i forskning

Siden oppstarten har vi søkt kontinuerlig læring og forbedring innenfor vårt fagfelt for å tilby den mest effektive behandlingen. Vårt primære mål har alltid vært å lære fra vår erfaring i dette stadig utviklende feltet, og å kontinuerlig utforske nye metoder for å forbedre behandlingen.

Vi har samlet data fra hundrevis av pasienter gjennom over flere tusen behandlinger. Denne informasjonen brukes til å forbedre kvaliteten på den omsorgen vi gir, men også for å videreutvikle diskusjonen og feltet for mental helse.

et gruppebilde av ketaminenheten ved sykehuset østfold

Offentlig innovasjon

Fra Axon til offentlig ketaminenhet ved Sykehuset Østfold

Axonklinikken og Dr. Lowan har vært viktige for å starte opp ketaminbehandling ved Sykehuset Østfold. Han tok med seg kunnskap fra USA og jobbet tett med sykehuset i Østfold for å vise hvor bra denne behandlingen kan være.

 

Dr. Lowan hjalp til med å lære opp andre om ketamin og sørget for at sykehuset fikk sin egen enhet for denne behandlingen. Han er fortsatt medisinsk rådgiver for sykehuset, og bidrar til opplæring av behandlingssentre i det offentlige helsesystemet.

Les mer om ketaminenheten her ->

En stemme i fagmiljøet

Kronikker og innlegg om ketaminassistert psykoterapi

Axonklinikken har skrevet og publisert kronikker i både Legetidsskriftet og Psykologtidsskriftet om ketaminbehandling fordi vi ønsker å dele vår dybdekunnskap og erfaringer med et bredt fagmiljø. Gjennom å publisere i anerkjente tidsskrifter bidrar vi til økt forståelse for behandlingsmetoden i Norge. 

agenda magasin logo

Ketamin er et lovende anestesimiddel for depresjon

Skrevet av Andreas Wahl Blomkvist og Lowan Stewart

tidskriftet for leger logo

Ketamine for depression – evidence and proposals for practice

Skrevet av Tor-Morten Kvam, Lowan H. Stewart, Andreas Wahl Blomkvist, Ole A. Andreassen

psykologitidskriftet logo

Ketaminassistert psykoterapi for depresjon

Skrevet av Ivar F. Mølmen,
Kristoffer A. A. Andersen,
Lowan H. Stewart,
Ingrid Castberg

space_waves.png

Forskningsinitiativ

Pågående forskningssamarbeid

Vi har pågående forskningssamarbeid fordi vi ønsker å stadig forbedre og forstå behandlingene våre bedre. Forskning hjelper oss med å holde oss oppdaterte og sikre at pasientene får den beste omsorgen mulig.

Noraad

Dr. Lowan Stewart er blant grunnleggerne av Norsk forening for raskt-virkende antidepressiva, en nasjonal ekspertgruppe som jobber med å forske og implementere dette. Foreningen prøver å gjøre rask-virkende antidepressiva som f.eks. Ketaminbehandling tilgjenglig på alle regionssykehus i Norge. Første nasjonale konferanse for ketaminbehandling skal arrangeres i Ferbruar 2024.

Les mer ->

UNN

Dr. Stewart samarbeider med Dr Andreas Blomkvist ved UNN på et randomisert kontrollert studie hvor det brukes ketamin for å behandle depresjon hos pasienter med komorbid alkoholavhengighet.

ONH

På Oslo nye høyskole samarbeider Axonklinikken med lederen for psykologiforskning, Camilla Dahlgren - som er spesialist på spiseforstyrrelser, for å se på bruken av ketaminassistert psykoterapi i behandlingen av anoreksi og bulimi.

ASKP

Dr. Lowan Stewart er en av grunnleggerne av "American society of ketamine physicians". De utvikler og publiserer utdanningsressurser og akademiske standarder for bruk av ketamin innenfor feltet for mental helse.

Sykehuset Østfold PsykForsk

Dr. Stewart er ansvarlig lege ved PsykForsk - senter for innovativ behandling ved Sykehuset Østfold - på tre pågående forskningsstudier. Det forskes på den langvarige effekten av vedlikeholdsbehandling med ketamin, en retrospektiv analysis av hundrevis av pasienter som har blitt behandlet ved den offentlige ketaminenheten, og et klinisk studie av MDMA behandling mot depresjon. Tidligere har det også vært gjennomført et studie i samarbeid med MAPS for MDMA behandling av PTSD.

UiO

Dr. Stewart er en del av en psykedelisk forskningsgruppe på Psykologisk Institutt på Universitetet i Oslo. Gruppen samarbeider på flere forskningsprosjekter innenfor mental helse og psykedelika. Axon gjør også et forskningsprosjekt med hjernevitenskaplaben ved UiO for å bedre forstå mekanismene bak effekten Ketamin har på depressive pasienter.

Awakn Life Sciences

Axonklinikken har vært nære partnere med Awakn Life Sciences over de siste årene. Awakn er en ledende forskningsorganisasjon,  ledet av den verdensledende nevrofarmakologiske forskeren Dr. David Nutt, og de utvikler nye behandlinger mot rusmisbruk og andre avhengigheter. Axonklinikken samarbeider med Awakn for å tilby effektiv ketaminbehandling mot alkoholavhengighet, og har flere pågående forskningsprosjekter.
 

bottom of page