top of page

Medikamentrådgiving

Mange av de som bruker medisiner for psykiske plager står på samme medisin og samme dose over år, kanskje uten at behovet og effekten blir vurdert. Ofte er behandlingen igangsatt av en psykiater eller fastlege man ikke lenger har kontakt med.

Har du spørsmål om medisiner? Ønsker du en vurdering av din pågående behandling?

Medisiner
Stol på axonklinikken

Er medisinen riktig for deg?

Fokus på dine individuelle behov

Flere spørsmål kan melde seg; trenger jeg dette medikamentet lenger? Er dosen riktig for meg? Er det greit å kombinere denne medisinen med de andre medisinene jeg står på? Har det kommet nye medisiner på markedet som ville vært bedre for meg?
 

For en del pasienter dukker det også opp spørsmål om bivirkninger. Må man leve med dem, eller finnes det alternativ som gjør at man kan få bedre livskvalitet?

Ønsker du å trappe ned? Medisinbehovet kan endre seg med alderen. For noen medisiner er det slik at man trenger å redusere dosen når man blir eldre. Dette gjelder for eksempel medisiner mot både depresjon, angst og psykose.

Flere av medisinene som brukes for å lindre psykiske plager er vanedannende; kanskje du lurer på hvordan du kan trappe ned på medisinene dine på en trygg måte?

Medikamentrådgivning hos Axonklinikken

Mange som vurderer medikamentassistert psykoterapi er også i tvil om hvorvidt den pågående medikamentelle behandlingen man mottar lar seg forene med ny behandling, eller om man bør gjøre tilpasninger før en eventuell oppstart.
 

Axonklinikken er glade for å kunne tilby rådgivning i spørsmål rundt medikamenter som brukes for psykiske plager. Legene Pål Sandvik og Ingrid Castberg, som begge har lang fartstid som psykiatere i Trondheim, er også spesialister i klinisk farmakologi. De vil kunne gi deg faglig godt funderte råd og veiledning sett i lys av din totalsituasjon, uansett om du vurderer å starte behandling eller ikke.

Disse konsultasjonene varer i 45 minutter og koster 2100,- kroner. Bor du i nærheten av klinikken i Trondheim ønsker vi deg velkommen i Nordre gate 11, for andre gjør vi denne konsultasjonen online.

Før konsultasjonen ber vi deg om en oversikt over hvilke medisiner du eventuelt står på nå. Vi kommer ikke til å be deg om å begynne eller slutte med medisiner før du har avtalt dette med din fastlege eller psykiater.

 

Ring gjerne Axonklinikken i Trondheim på telefon 4585 5747 for mer informasjon eller for å bestille time. Vi er her for å hjelpe deg.

Oversikt over resultater fra behandling
bottom of page