top of page

Dr. Ayman Yassa

Anestesilege

Dr. Ayman Yassa

Dr. Ayman Yassa er spesialist i anestesiologi og akuttmedisin og en av klinikkens gründere. Han er utdannet på Mayo Clinic I USA, Columbia University og Oslo Universitetssykehus. Han har mange års erfaring innen akuttmedisin fra USA og er "fellow" ved American College of Emergency Medicine.

bottom of page