top of page

Dr. Ingrid Castberg

Lege

Dr. Ingrid Castberg

Ingrid er spesialist i psykiatri og klinisk farmakologi, og ansvarlig lege ved Axonklinikken i Trondheim. Hennes bakgrunn er fra biologisk psykiatri, men den terapeutiske alliansen og persontilpasset behandling har alltid vært viktig for henne.

Hun har i mange år jobbet med konsultasjonspsykiatri ved St. Olavs hospital og slik fått solid erfaring med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiatriske tilstander, med og uten samtidig somatisk sykdom og avhengighet.


Ta gjerne kontakt med Ingrid på ingrid.castberg@axon.no

bottom of page