top of page

Mona Bland

Psykiatrisk sykepleier

Mona Bland

Mona har over 20 års erfaring som praktiserende sykepleier. Hun fullførte sin bachelorutdanning i Tyskland og spesialiserte seg innenfor feltet psykiatri i Norge. Hun har også en mastergrad i helsefremmende relasjonsarbeid i Psykisk helse

Mona har jobbet som sykepleier i Tyskland, USA og Norge. De siste årene har Mona arbeidet i det offentlige helsevesenet. Her har hun lang arbeidserfaring med diagnoser som personlighetsforstyrrelser, depresjon, angst, selvskading og avhengighet.

Mona er lidenskapelig opptatt av de relasjonelle aspektene ved psykiatrisk behandling, og hennes fokus er på de individuelle behovene til hver enkelt pasient. Dette var også hennes inngang til ketamin-assistert psykoterapi. 

bottom of page