top of page

Stian Kambuås

Psykiatrisk sykepleier

Stian Kambuås

Stian er utdannet psykiatrisk sykepleier. Hans bakgrunn er fra spesialisthelsetjenesten. I 18 år har han jobbet ved akuttpost og DPS. Gjennom jobben har han skaffet seg bred erfaring med behandling av forskjellige psykiatriske diagnoser som depresjon, angst, personlighetsforstyrrelse og avhengighet.


Stian bryr seg om å skape gode relasjoner og tilpasse behandlingen til den enkeltes behov.

bottom of page