top of page

Vegard Aarseth

Psykologspesialist

Vegard Aarseth

Vegard Aarseth er autorisert psykolog og medlem av Norsk Psykologforening. Vegard er spesialist i barne- og ungdomspsykologi og har over ti års klinisk erfaring med en bred rekke problematikker, blant annet traumebehandling, seksuelle overgrep og voldsproblematikk. Vegard er utdannet MDMA-terapeut gjennom MAPS. Han har også gjennomført utdannelse i regi av MAPS i forbindelse med kvalitetssikring av terapisesjonene i de internasjonale kliniske studiene av MDMA mot PTSD.

bottom of page