top of page

Hva er angst og hvordan kan ketaminbehandling hjelpe?

Angst er en følelse som mange mennesker opplever i løpet av livet, men når bekymring og frykt blir en konstant følgesvenn, kan det tyde på en underliggende angstlidelse.

Angstsymptomer varierer fra person til person og kan inkludere alt fra generell uro i kroppen, overdreven bekymring, til fysiske symptomer som hjertebank, svette, kvalme, og til og med nummenhet i beina.

Forskning og klinisk praksis har belyst hvordan ketaminbehandling, spesielt i kombinasjon med samtaleterapi, kan hjelpe individer å oppnå en mer varig endring i deres tankemønstre og emosjonelle tilstand.

kvinner ser ut over tåkehav
bekymret mann i brun sofa

Symptomer og typer av angst

Spekteret av symptomer på angst og stress reflekterer hvordan kroppen reagerer både fysisk og emosjonelt på angst.

For noen kan disse symptomene utløse angstanfall, fysisk uro i kroppen, hvor intens frykt eller panikk tar over, og gjør hverdagslige situasjoner overveldende. Å forstå hvordan det føles, og anerkjenne de forskjellige symptomene, er det første steget mot å søke hjelp. 
 

Angstlidelse er ikke bare en tilstand av å være "engstelig" – det er en bred definisjon som dekker ulike tilstander hvor uro dominerer ens tanker og følelser, ofte uten en klar årsak. Ved å adressere disse symptomene med kunnskap og støtte, kan en begynne å finne veier for å håndtere sin angst og forbedre sin livskvalitet.

Blant de forskjellige formene for angst, finner vi generalisert angstlidelse, som kjennetegnes av vedvarende bekymring for mange forskjellige ting, og spesifikke fobier som utløser intense reaksjoner på bestemte stimuli. Typer av angst inkluderer også sosial angstlidelse, hvor frykten for sosiale situasjoner kan føre til betydelig distress, og panikklidelser, som involverer gjentatte og uventede panikkanfall.

Årsakene er like mangfoldig som symptomene selv, med faktorer som spenner fra genetiske predisposisjoner til miljømessige stressorer, bidrar til utviklingen av angstlidelser. En viktig faktor er "angst for angsten" selv, hvor frykten for å oppleve angstanfall fører til økt stress og uro, skaper en ond sirkel. Dette fenomenet kan forverre følelsen av konstant uro i kroppen, og bidrar til en følelse av at man mister kontrollen over egne tanker og følelser.

Forståelse av hva som skjer i kroppen ved angst er essensielt for å adressere disse lidelsene effektivt. Kroppens fysiologiske respons på angst involverer en rekke reaksjoner, som økt hjertefrekvens og svetting, som er ment å forberede kroppen på en "kamp eller flukt"-situasjon, selv når det ikke er noen faktisk fare til stede. Denne misforståelsen mellom kropp og sinn ved angst kan føre til betydelige utfordringer i hverdagen, og understreker behovet for effektiv behandling og støtte.

 

Hva hjelper mot angst?

Når det gjelder håndtering og behandling av angst, finnes det en rekke tilnærminger som kan hjelpe.

Samtaleterapi m/psykolog

En metode er samtaleterapi, som fokuserer på å identifisere og utfordre de negative tankemønstrene som bidrar til angstsymptomer. Dette kan hjelpe individer å forstå og omstrukturere måten de tenker om sine bekymringer, og redusere følelsen av uro og angst.

Ketaminbehandling

Ketamin mot angst gis i lav dose ketamin intramuskulært, i kombinasjon med samtalterapi. Dette kan gi en antidepressiv effekt, og hjelpe hjernen med å danne nye, positive forbindelser.

Medikamentell rådgiving

I tillegg til terapi og behandling, kan medikamentell behandling også spille en rolle i å håndtere de fysiske symptomene på angst, som hjertebank og konstant uro i kroppen.

Hvordan behandle angst med ketamin?

samtaleterapi doktor pasient snakker sammen moderne lokaler

I landskapet av angstbehandling representerer ketaminassistert psykoterapi et lovende behandlingsalternativ.

Ketamin er et lovlig legemiddel som brukes utenfor godkjent indikasjon ("off label") i behandling av psykiske lidelser – og det har vist seg å ha betydelige angstdempende og antidepressive effekter. Ved å administrere ketamin i lave doser intramuskulært, tilrettelegges det for at hjernen kan etablere nye, positive nevrale forbindelser, en prosess som kan tilby rask og varig lettelse fra de mest påtrengende symptomene på angst.

Forskning og klinisk praksis har belyst hvordan ketaminbehandling, spesielt i kombinasjon med samtaleterapi, kan hjelpe individer å oppnå en mer varig endring i deres tankemønstre og emosjonelle tilstand. Dette gjør ketamin til et verdifullt verktøy for de som ikke har opplevd tilstrekkelig bedring fra konvensjonelle behandlingsmetoder. Det er spesielt relevant for de som sliter med angst som co-eksisterer med depresjon, hvor ketamin kan tilby en unik tilnærming til behandling.

For de som ønsker å utforske ketaminbehandling som en del av deres behandlingsplan, er det viktig å søke informasjon og veiledning fra kvalifiserte helsepersonell. Å lære mer om behandlingsløpet, potensielle fordeler, og hvordan denne terapien kan integreres i en helhetlig behandlingsstrategi, er avgjørende for å gjøre informerte valg om egen helse. Vi oppfordrer de som er interessert i å utforske denne behandlingsformen til å lese mer og diskutere mulighetene med en av våre spesialister, for å finne den beste veien frem mot å håndtere angst.

Møt vårt team av eksperter

Få behandling av Nordens ledende eksperter på feltet

Vi er hos deg under hele behandlingen, og sørger for at du får de rammene som gir deg størst sannsynlighet for å bli bedre. 

dr lowan stewart portrettbilde

Lege

Dr. Lowan Stewart

Lowan Stewart har administrert over 3000 behandlinger, noe som gjør ham til en av de ledende ekspertene på området i Europa. Han er for tiden medisinsk rådgiver for ketaminbehandling i det offentlige helsevesenet på Sykehuset Østfold i Norge

Mona bland sykepleier

Psykiatrisk sykepleier

Mona Bland

Mona har over 20 års erfaring som praktiserende sykepleier. Hun fullførte sin bachelorutdanning i Tyskland og spesialiserte seg innenfor feltet psykiatri i Norge. Hun har også en mastergrad i helsefremmende relasjonsarbeid i Psykisk helse

Ivar Fredrik Mølmen psykolog

Psykolog

Ivar Mølmen

Ivar er utdannet psykolog og er medlem av Norsk Psykologforening (NPF). Ivar har erfaring som klinisk terapeut innenfor ketamin-assistert psykoterapi. Ivar er særlig interessert i behandling av psykologiske traumer og hvordan psykedelika-assistert terapi kan behandle PTSD og andre alvorlige traumelidelser.

"Etter nesten 3 år på DPS med en vedvarende depresjon, så gikk jeg fra å være moderat-alvorlig deprimert, til å ikke lengre oppfylle kravene for depresjon på 2 mnd. Skulle ønske jeg hadde muligheten til å gjøre dette mye tidligere!"

- Kvinne (24) behandlet for depresjon

space_waves.png
bottom of page