top of page

Kun for helsepersonell

Hva er ketamin, lurer mange på. Doktor Lowan Stewart snakker med pasient i Axonklinikkens behandlingsrom

Hva er ketaminassistert psykoterapi (KAP)?

Ketaminassistert psykoterapi (KAP) er en utprøvende behandlingsform som kombinerer psykoterapi med gjentatte ketaminbehandlinger.

Ketamin er et lovlig legemiddel som har vært i bruk over hele verden i mer enn 50 år for smertelindring og ved anestesi. I Norge og mange andre land brukes det også i behandling av psykisk sykdom, utenfor godkjent indikasjon. Dette kalles ofte "off-label behandling". 

Helsedirektoratet anser behandlingen som utprøvende. Vi legger derfor stor vekt på å følge de retningslinjene som gjelder for slik behandling. Det omfatter blant annet å gjøre en grundig vurdering av hvem som kan få behandlingen, å monitorere effekt og eventuelle bivirkninger underveis, og å gi oppfølging over tid. Det påligger oss et ekstra ansvar for å forsikre oss om at behandlingen er medisinsk forsvarlig og til pasientens beste.

Ketamin kan, på linje med flere andre medikamenter som daglig forskrives av sykehusleger og fastleger, misbrukes. Det er derfor ekstra viktig at behandlingen gis sammen med samtalebehandling, i trygge og kontrollerte former med erfarent helsepersonell og lege til stede.

Behandling av psykiske lidelser

Eksempel på 2-4 ukers intensivt behandlingsløp hos Axonklinikken

Behandlingsløpet tilrettelegges for pasient slik at de skal kunne ha varig resultat av ketaminbehandlingen.

Dr Lowan Stewart snakker med pasient i Axonklikkens store åpne behandlingsrom

1) Forberedende fase

Legeundersøkelse og en forberedende psykoterapitime er obligatorisk. Her legger vi og pasient sammen en trygg og effektiv plan for behandlingen.

Psykiatrisk og medisinsk konsultasjon — 50 min
Grundig psykiatrisk og medisinsk evaluering med legespesialist for å forstå pasientens situasjon, og svare på alle spørsmål de har. Dette gjør vi for å sikre at behandlingen er trygg og riktig for dem.

Forberedende psykoterapi — 50 min

For å sikre trygg behandling er det obligatorisk med en time forberende samtale med psykolog eller psykiater før første ketaminbehandling.

Sykepleier sitter med pasient under ketaminbehandling

2) Ketaminbehandling

For å få best mulig effekt av behandlingen anbefaler vi minst fire behandlinger etterfulgt av psykoterapi, i løpet av 2-4 uker.

Ketaminbehandling — 120 min
Behandlingen skjer med erfaren psykolog eller spesialist i psykiatri. Behandler er sammen med pasient før, under og etter behandling, og det er alltid lege tilstede på klinikken. For å få best mulig langstidseffekt anbefaler vi minst fire behandlinger i løpet av en 2-4 ukers periode.

Psykoterapi integrasjon — 50 min
Psykoterapi hos psykolog eller psykiater. Det er anbefalt med integrasjonssamtale etter hver behandling.

Medisinsk støtte under behandling — På tlf
Vårt tverrfaglige medisinske team er tilgjengelig for pasienten via telefon gjennom hele behandlingsforløpet.

blomst og krukke

3) Etter behandlingen

Det er viktig at pasienten føler seg godt ivaretatt under og etter behandlingen. Behandlingsløpet inkluderer en oppfølgingstime med fast behandler tre uker etter behandlingen og telefonoppfølging fra sykepleier etter tre, seks og tolv måneder.

Evaluering etter behandling — 50 min
Grundig evaluering av behandlingsforløp sammen med behandler, 3 uker etter fjerde behandling. Dette gjør vi for å forstå effekten av behandlingen og vurderer videre oppfølging.

 

Vedlikeholdsbehandling — 120 min

Majoriteten av våre pasienter har positive langvarige effekter av behandlingen, men erfaring viser at rundt 20-30% kan ha behov for vedlikeholdsbehandling i etterkant.

Langtidsoppfølging — På tlf
Vårt medisinske team vil følge opp pasienten 3, 6 og 12 måneder etter behandling for å høre hvordan det går og hvordan vi kan støtte dem videre.

Hos Axonklinikken blir pasienten behandlet av Nordens ledende eksperter på feltet, med de rammene som vi mener de har størst sannsynlighet for å bli bedre av. 

bottom of page