top of page

Stian Stiansen

Psykologspesialist

Stian Stiansen

Stian er autorisert psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han har mange års erfaring med individualterapi fra spesialisthelsetjenesten og egen psykologpraksis, og innehar kunnskap og erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser og vansker i et bredt spekter. Han har videre flere års erfaring fra statlig barnevern og som rettspsykiatrisk sakkyndig.


Stian bryr seg om å skape gode relasjoner og tilpasse behandlingen til den enkeltes behov.

bottom of page