top of page

Pål Sandvik

Lege

Pål Sandvik

Pål er spesialist i psykiatri og klinisk farmakologi, og arbeider to dager i uken ved Axonklinikken i Trondheim. Han har bred erfaring som mangeårig overlege og avdelingssjef ved St. Olavs hospital og Sykehuset Levanger. Han har jobbet klinisk med alle typer psykiatriske sykdommer både poliklinisk og i sengepost. Han legger vekt på at pasientene skal føle seg forstått, respektert og ivaretatt. Behandlingen skal alltid være persontilpasset.

bottom of page