top of page

Axonklinikken åpner ny klinikk i Trondheim

I mars åpnet Axonklinikken i Trondheim dørene for å tilby ketaminassistert psykoterapi mot depresjon, angst, posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og spiseforstyrrelser. Ketamin, tidligere kjent som et anestesimiddel og har de siste årene vist imponerende resultater i behandling av alvorlige psykiske lidelser.


Ketaminbehandling skiller seg fra tradisjonelle behandlingsmetoder ved å tilby rask og effektiv lindring av symptomer. Pasienter opplever en endret bevissthet under behandlingen, noe som demper tankesurret og gjør det enklere å håndtere problemer på en ny måte. Behandlingsopplegget inkluderer fire ketaminbehandlinger, kombinert med samtaleterapi for en helhetlig tilnærming som støtter både medisinsk og psykologisk velvære.
"Ketaminbehandling har vist seg å gi en rask og betydelig reduksjon i symptomer hos pasienter som tidligere ikke har respondert på annen type behandling. Denne innovative tilnærmingen gir nytt håp for mange som lider av psykiske lidelser."
- Dr. Ingrid Castberg, medisinsk ansvarlig ved Axonklinikken

For å starte et behandlingsløp ved Axonklinikken i Trondheim, kan pasienter enten bli henvist av fastlege eller psykiater, eller de kan selv oppsøke tilbudet og ta kontakt med klinikken. Etter en grundig vurdering og samtale med medisinsk personell, vil en skreddersydd behandlingsplan bli utarbeidet for hver enkelt pasient.
"Kombinasjonen av ketamin og psykoterapi gir oss muligheten til å hjelpe pasientene på en dypere og mer effektiv måte. Vi har sett mange pasienter oppleve betydelige forbedringer i livskvalitet og psykisk helse etter å ha gjennomgått denne behandlingen."
- Stian Stiansen, spesialist i klinisk voksenpsykologi ved klinikken

Ønsker du mer informasjon om ketaminassistert psykoterapi ved Axonklinikken, eller vil du starte et behandlingsløp? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale, og la oss sammen utforske nye muligheter for din psykiske helse.

bottom of page