top of page

«Skal jeg fortsette å ta mine faste medisiner når jeg får ketaminbehandling?»


Dette er et av de vanligste spørsmålene våre leger får fra nye pasienter. Ketamin er et trygt legemiddel som brukes på sykehus over hele verden hver eneste dag, til pasienter i alle aldersgrupper. Heldigvis er det få medikamenter som ikke bør kombineres med ketaminbehandling.


Mange av våre pasienter bruker antidepressiva, beroligende eller stemningsstabiliserende medisin når de henvender seg til oss.


En tommelfingerregel er at man ikke skal gjøre store endringer verken når det gjelder medikamentbruk eller andre grunnleggende ting i livet under veis i behandlingen hos oss.

Det har blitt foreslått at bruk av benzodiazepiner, som for eksempel Vival eller Sobril, kan gjøre effekten av ketaminbehandling dårligere dersom man tar det rett før ketaminbehandling. Det er lite holdepunkt for dette, men noen pasienter velger allikevel å ikke ta en eventuell morgendose på behandlingsdager. Vi gir ingen generell anbefaling om det. Det er vanlig å være forventningsfull og spent når du kommer til ketaminbehandling, og hvis du føler deg veldig urolig kan det være best å ta morgenmedisin som vanlig. Våre erfarne behandlere vil også hjelpe deg til å kjenne på trygghet og ro.


Studier har antydet at kombinasjonen av lamotrigin (Lamictal®) og ketamin kan ha en synergistisk effekt. Dette er foreløpig ikke tilstrekkelig undersøkt hos mennesker. Vi har erfaring med at noen pasienter opplever at selve ketaminopplevelsen blir litt mindre intens og innholdsrik hvis man for eksempel tar en morgendose med Lamictal før behandlingen, og foretrekker å forskyve dosen til etter behandling. For de fleste spiller ikke dette noen rolle.

Smertestillende medisiner kan virke på de samme reseptorene i kroppen som ketamin virker på. Lege ved Axonklinikken vil derfor kunne gjøre tilpasninger i ketamindosen dersom du bruker denne typen medikamenter.


For de aller fleste vil det mens ketaminbehandlingen pågår være best å fortsette å ta medisiner som før, både de du tar for dine fysiske plager og for dine psykiske plager. Spør oss om du er usikker, så hjelper vi deg.

For mange er det et mål å slutte med medisiner etter gjennomført ketaminbehandling. Dette er et spørsmål som må vurderes grundig en stund etter at behandlingen er avsluttet. En del pasienter kan forsiktig trappe helt ned på vanedannende medisiner etter behandling hos oss. Ikke gjør endringer før du har diskutert dette med lege!


Vi vurderer selvfølgelig din unike situasjon, både før behandlingen begynner og underveis i behandlingsløpet. Det er viktig at du hele tiden holder våre leger oppdatert på hvilke medisiner du har tatt. Slik legger du forholdene til rette for å få best mulig resultat av ketaminbehandlingen hos oss.

 

 

bottom of page